Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Срокът за подаване на офертите: 12. 01. 2018 г .

Тръжна документация:

00_Public_Notice

01_Technical Specification_YPM

02_Offers

03_Requirements

04_Draft_Contract_YPM

05_Declaration_Artl53_Para2

Decision-YPM-002_04.01.2018_open-procedure

 

 

 

 

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit