Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срокът за подаване на офертите: 12. 01. 2018 г . Тръжна документация: 00_Public_Notice 01_Technical Specification_YPM…