Фестивал по българо-румънски проект „Модно шоу на деветнайсети век“ започва днес в гр. Главиница

BOBSTH 11:20:30 02-06-2014 IS1120BO.001 Гр. Главиница – трансграничен проект Фестивал по българо-румънски проект „Модно шоу на деветнайсети век“ започва днес в гр. Главиница Гр. Главиница, Силистренска област, 2 юни /Пеню Николов, БТА/ Фестивал по българо-румънски проект „Модно шоу на деветнайсети век“ започва днес в гр. Главиница. Той се осъществява по проект на стойност 249 940 евро от Програмата за трансгранично сътрудничество…

Започна изпълнението на проект: „Модно шоу на 19-ти век”

Откриваща пресконференция в гр. Главиница по проект: „Модно шоу на 19-ти век” по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие и съгласно сключен договор № 2(4i)-3.3 -11, MIS ETC 897 На 19.05.2014 г. в залата на община Главиница, Сдружение „Евроинтегра” проведе…

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта

Сдружение „Евроинтегра“ проведе първите си консултативни срещи във Велико Търново с бенефициенти от два успешно реализирани трансгранични проекта. Първата среща за обсъждане на тенденциите в политиките на ЕС за следващия програмен период 2014-2020 година, съобразно надграждането на вече успешно реализирани трансгранични проекти на Сдружение „Евроинтегра“ с бенецифиенти, се състоя във Велико Търново. В нея взеха…

„Винена“ карта представя лозя и производители в Благоевградско и Македония

Изработена е карта на винопроизводителите в Благоевградска област в България и източната част на Македония, предава БНТ. Винената карта предлага подробна информация за лозята, сортовете грозде, които се отглеждат и производителите от двете страни на границата. Включени са около 30 винопроизводители от двата региона в държавите. Картата дава детайлна информация къде точно се намират различните…

ОДБХ – Благоевград представи резултатите по проект „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”

На 18.02.2014 г. в град Благоевград се проведе закриваща пресконференция и закриваща конференция по проект „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”, съфинансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество ”Гърция – България 2007 – 2013”. Проектът е с обхват област Централна Македония за Република Гърция и област Благоевград за…

Сдружение „Евроинтегра“проведе първата международна среща за промяна в образованието

От 2 до 4 февруари в румънския град Кълъраш ще се проведе работна среща между български и румънски експерти и представители на местната власт по проекта „ИКТ – Движеща сила за промяна в образованието“, който обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни. От 2 до…