Малките и средни предприятия от трансграничния регион на България и Гърция в ХОРЕКА сектора, туризма и земеделието ще бъдат подпомогнати чрез обучения и информация за финансиране

Началните дейности по проект “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” вече започнаха. Една от основните му цели е да подпомогне малките и средни предприятия в туристическия и селскостопанския сектор, намиращи се в трансграничния регион България – Гърция. На участниците ще бъде предоставено актуално ноу-хау, бизнес среда, услуги и умения за човешко развитие,…

Лозарите и винопроизводителите ще получат безвъзмездно посадъчен материал

Започна проект „Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на малки и средни предприятия“ по инициатива на организации от България и Гърция. Партньорите по проекта, Сдружение „Евроинтегра“, Сдружение „Просперитет и развитие за България“ и организация Agrientrepreneurship, са с богат опит в сферата. Реализираните два предишни проекта „Дунавски винарски дестинации” (ТГС Румъния-България 2007-2013) и VINESOS (INTERREG…

Виртуална реалност, иновативно смарт приложение и бизнес академия за агро-туризъм ще подпомогнат предприемачите в трансграничния район България – Гърция

Наскоро ви разказахме за иновативния проект “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП”. Днес е време да навлезем в един от най-интересните му аспекти, а именно новите технологии, които ще бъдат използвани в подкрепа на бизнеса. Би било чудесно локациите на агро бизнесите да бъдат дигитално достъпни, а посетителите лесно да намират предложения…

Стартира проект „Агро – бизнес академия“, чрез който ще бъде разработена нова бизнес ниша в трансграничния регион на Гърция и България

Проектът “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” е на стойност 503,838.25 евро и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участнички в Interreg V-A Програма за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”. Трансграничния регион между Гърция и България обхваща районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.…

Представяне на проект „Колективно обучение” на BETT 2020 – най-голямото изложение за иновации и технология в образованието

На 22 – 25 януари 2020 г. проектът „Колективно обучение“ достигна до BETT 2020, първото индустриално изложение за годината в пейзажа на образователните технологии. Най-голямата световна търговска борса за иновации и технологии в образованието, която се проведе в ExCel Center в Лондон, събра над 800 водещи компании, 103 нови стартиращи компании EdTech и над 34…

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските…

Проведоха се първите три дискусионни сесии по проект „Колективно образование“ в гр. Силистра

Докато провеждахме обученията ни по „Управление на проекти“ на ученици в гр. Враца с пълна сила се проведоха и три дискусионни сесии, по време на които се представиха три от общо седем модула, разработени специално за час на класния ръководител, а именно „Обучение за отдих и свободно време“, „Обучение за реакция в извънредна ситуация“ и…

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Враца участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“

25-има ученици от 9-ти до 12-ти клас от СУ „Христо Ботев“ Враца активно участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“, по проект, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020. „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“ е наименованието на проекта, които се изпълнява от Сдружение „Евроинтегра“ заедно с Асоциация за инициатива…

Безплатно обучение по „Управление на проекти“ в гр. Монтана по проект ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Проектът ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, е-MS CODE ROBG 146 се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата…