Проведоха се първите три дискусионни сесии по проект „Колективно образование“ в гр. Силистра

Докато провеждахме обученията ни по „Управление на проекти“ на ученици в гр. Враца с пълна сила се проведоха и три дискусионни сесии, по време на които се представиха три от общо седем модула, разработени специално за час на класния ръководител, а именно „Обучение за отдих и свободно време“, „Обучение за реакция в извънредна ситуация“ и…