Проведе се заключителна пресконференция по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските…