Малките и средни предприятия от трансграничния регион на България и Гърция в ХОРЕКА сектора, туризма и земеделието ще бъдат подпомогнати чрез обучения и информация за финансиране

Началните дейности по проект “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” вече започнаха. Една от основните му цели е да подпомогне малките и средни предприятия в туристическия и селскостопанския сектор, намиращи се в трансграничния регион България – Гърция. На участниците ще бъде предоставено актуално ноу-хау, бизнес среда, услуги и умения за човешко развитие,…

Лозарите и винопроизводителите ще получат безвъзмездно посадъчен материал

Започна проект „Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на малки и средни предприятия“ по инициатива на организации от България и Гърция. Партньорите по проекта, Сдружение „Евроинтегра“, Сдружение „Просперитет и развитие за България“ и организация Agrientrepreneurship, са с богат опит в сферата. Реализираните два предишни проекта „Дунавски винарски дестинации” (ТГС Румъния-България 2007-2013) и VINESOS (INTERREG…

Виртуална реалност, иновативно смарт приложение и бизнес академия за агро-туризъм ще подпомогнат предприемачите в трансграничния район България – Гърция

Наскоро ви разказахме за иновативния проект “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП”. Днес е време да навлезем в един от най-интересните му аспекти, а именно новите технологии, които ще бъдат използвани в подкрепа на бизнеса. Би било чудесно локациите на агро бизнесите да бъдат дигитално достъпни, а посетителите лесно да намират предложения…

Стартира проект „Агро – бизнес академия“, чрез който ще бъде разработена нова бизнес ниша в трансграничния регион на Гърция и България

Проектът “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” е на стойност 503,838.25 евро и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участнички в Interreg V-A Програма за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”. Трансграничния регион между Гърция и България обхваща районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.…