Ученици от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Враца участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“

25-има ученици от 9-ти до 12-ти клас от СУ „Христо Ботев“ Враца активно участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“, по проект, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020. „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“ е наименованието на проекта, които се изпълнява от Сдружение „Евроинтегра“ заедно с Асоциация за инициатива…

Безплатно обучение по „Управление на проекти“ в гр. Монтана по проект ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Проектът ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, е-MS CODE ROBG 146 се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата…