Представяне на проект „Колективно обучение” на BETT 2020 – най-голямото изложение за иновации и технология в образованието

На 22 – 25 януари 2020 г. проектът „Колективно обучение“ достигна до BETT 2020, първото индустриално изложение за годината в пейзажа на образователните технологии. Най-голямата световна търговска борса за иновации и технологии в образованието, която се проведе в ExCel Center в Лондон, събра над 800 водещи компании, 103 нови стартиращи компании EdTech и над 34…

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските…

Проведоха се първите три дискусионни сесии по проект „Колективно образование“ в гр. Силистра

Докато провеждахме обученията ни по „Управление на проекти“ на ученици в гр. Враца с пълна сила се проведоха и три дискусионни сесии, по време на които се представиха три от общо седем модула, разработени специално за час на класния ръководител, а именно „Обучение за отдих и свободно време“, „Обучение за реакция в извънредна ситуация“ и…

Ученици от Средно училище „Христо Ботев“ гр. Враца участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“

25-има ученици от 9-ти до 12-ти клас от СУ „Христо Ботев“ Враца активно участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“, по проект, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020. „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“ е наименованието на проекта, които се изпълнява от Сдружение „Евроинтегра“ заедно с Асоциация за инициатива…

Безплатно обучение по „Управление на проекти“ в гр. Монтана по проект ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Проектът ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, е-MS CODE ROBG 146 се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата…

Безплатно обучение по „Управление на проекти“ в гр. Монтана

Започнахме подготовката за организиране на ново обучение за управление на проекти! Младежите, които ще се възползват от обучението, предложено безплатно по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020  са ученици от гр. Монтана! Обучението ще бъде проведено от специалисти с богат опит в областта…

Стартира обучениe на младежи по „Управление на проекти“ в гр. Велико Търново по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще. Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на…

Стартира обучениe на младежи по „Управление на проекти“ в гр. Силистра по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще. Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги за обновяване на електронна обучителна платформа и услуги за създаване на интерактивни уроци, включително инсталирането им и въвеждане на учители в образователната технология“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги за обновяване на електронна обучителна платформа и услуги за създаване на интерактивни уроци, включително инсталирането им и въвеждане на учители в образователната технология“ по проект  „Колективно образование“, e-MS CODE ROBG-188 и код на проекта 16.5.2.003; финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за…

15 години Евроинтегра

15 години – разрових архивите, за да намеря снимки от всички периоди. Снимките са спомени от миналото…Миналото, което се преплита в настоящето, оставяйки постигнатото за години напред! 15 години – плавахме в ледоходи, падаха банери на пресконференции, изпращахме факс хартия за подарък, с отдаденост подкрепяхме партньорите си, сменяхме реките с море, надявахме спасителни пояси, създавахме приятелства!…