Проведоха се първите три дискусионни сесии по проект „Колективно образование“ в гр. Силистра

Докато провеждахме обученията ни по „Управление на проекти“ на ученици в гр. Враца с пълна сила се проведоха и три дискусионни сесии, по време на които се представиха три от общо седем модула, разработени специално за час на класния ръководител, а именно „Обучение за отдих и свободно време“, „Обучение за реакция в извънредна ситуация“ и…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги за обновяване на електронна обучителна платформа и услуги за създаване на интерактивни уроци, включително инсталирането им и въвеждане на учители в образователната технология“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги за обновяване на електронна обучителна платформа и услуги за създаване на интерактивни уроци, включително инсталирането им и въвеждане на учители в образователната технология“ по проект  „Колективно образование“, e-MS CODE ROBG-188 и код на проекта 16.5.2.003; финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за…

Стартираха обучения на младежи по „Управление на проекти“ в гр. Велико Търново и гр. Силистра по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“

Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще. Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Сравнително проучване на конкретни практически аспекти на класовете за консултиране и ориентиране (часовете на класа)“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Сравнително проучване на конкретни практически аспекти на класовете за консултиране и ориентиране (часовете на класа) по проект  „Колективно образование“, e-MS CODE ROBG-188 и код на проекта 16.5.2.003; финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за подаване на офертите: 10. 04. 2018 г .…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“ по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG-146  и код на проекта: № 16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за подаване на офертите: 15. 03. 2018 г . 17:00 часа…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“ по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за подаване на офертите: 09. 03. 2018 г…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на публични мероприятия“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на публични мероприятия“ по проект „Колективно образование“ код на проекта: № 16.5.2.003

Срок за подаване на офертите: 26.01.2018, 17:30 часа

 

00_Public Notice

01_Requirements

02_Draft_contract

03_Technical Specification

04_Declaraton Artl 53,para 2

04_Declaration

05_Offers

05_Oferta_Prilojenie 3.4

Decision_open-procedure

Стартира проект за обучение на ученици от средните училища от осем дунавски области

Проект “Млад проектен ръководител в трансграничния регион” ROBG-146 с Код № 16.4.2.003 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България  Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща…

Обявление за тържна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.   Срокът за подаване на офертите: 23. 01. 2018 Тръжна…

Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Нова възможност за финансиране на проекти. Темата е изграждане на партньорства и внедряване на добри практики в сферата на човешките ресурси.
За повече информация. моля отворете прикачения файл.
Presentation_HRD_project_Eurointegra