Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Нова възможност за финансиране на проекти. Темата е изграждане на партньорства и внедряване на добри практики в сферата на човешките ресурси.
За повече информация. моля отворете прикачения файл.
Presentation_HRD_project_Eurointegra

„Най-хубавото вино е това, което е споделено с приятели!“

Основата беше положена от проекта на Евроинтегра „Дунавски Винарски Дестинации“, съ-финансиран по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, като в периода 28.06.2012 – 30.06.2012 г. беше орагнизирана и проведена първата Винария, на която взеха участие над 25 български и румънски винарни. Проектът „Дунавски винарски дестинации“ успя да създаде нов имидж и…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Разработване на Интернет портал, електронна Платформа за управление на обучението и курсове за електронно обучение”

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Разработване на Интернет портал, електронна Платформа за управление на обучението и курсове за електронно обучение” по проект „ЕКО Образование за здравословна околна среда”, код MIS ETC 336, финансиран по Програмата за Трансгранично Сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд…

Високо признание за български вина от сайта на Робърт Паркър получи Георги Михов, скъп приятел на Евроинтегра и световен сомелиер.

Най-авторитетната винена медия в света, Robert Parker’s Wine Advocate, оцени за втора порeдна година с 90 точки Someno Rikat Borovitza и Someno Buket Borovitza. Вината на Someno Wines отново получиха световно признание. Това е най-високата оценка давана някога за вина от Български сорт грозде, което освен за производителя /Someno Wines и Георги Михов/ е и…

В Главиница стартира проект „Модно шоу на 19-ти век“

Проектът „Модно шоу на 19-ти век”, който се реализира по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“, беше представен официално в гр. Главиница, Силистренско. Водещ партньор е общинската администрация в Главиница, заедно с училищния инспекторат в румънския град Кълъраш и Асоциация „Акчес”, също от Кълъраш. „Самият проект има за цел да допринесе за развитието на…

ЕКО образование за здравословна околна среда

„ЕКО Образование за здравословна околна среда”, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Общата му стойност е 1 321 267.68 евро. Настоящият проект има за цел да образова деца от 7 до 11 клас по въпросите, свързани с околната среда. Основната му цел е да повиши тяхната осведоменост относно…

Модно шоу на 19-ти век

„Модно шоу на 19-ти век“, проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Общата му стойност е 249 940.75 евро. Този проект ни даде възможност да популяризираме културното наследство в трансграничния регион като създадем един приятелски мост между младите хора в България…

Обмен на опит и добри практики във винопроизводството

„Обмен на опит и добри практики във винопроизводството – принос за по-добро трансгранично икономическо развитие“, е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 99 945.73 евро. Основната идея на проекта беше да изгради високо кономическо развитие в българо-македонския трансграничен регион чрез повишаване качеството и популяризиране на трансграничната винена…

Повече търговски взаимоотношения – по-добро икономическо развитие в Трансграничния регион

„Повече търговски взаимоотношения – по-добро икономическо развитие в Трансграничния регион”, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция 2007-2013. Общата му стойност е 124 594.93 евро. В основата на проекта бeше заложено да се създадат нови и да се заздравят вече съществуващи търговски взаимоотношения между производители и търговци на храни и вино от…

Дунавски винарски дестинации

“Дунавски винарски дестинации”, проектът е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 883 722.18 евро. Проектът постави начало за развитие на винен туризъм. Той осигури нови възможности за развитие на туристическата индустрия, винопроизводителите, лозарите, туроператорите, търговците на…