Стартира проект за обучение на ученици от средните училища от осем дунавски области

Проект “Млад проектен ръководител в трансграничния регион” ROBG-146 с Код № 16.4.2.003 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България  Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща…

Обявление за тържна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.   Срокът за подаване на офертите: 23. 01. 2018 Тръжна…