Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Нова възможност за финансиране на проекти. Темата е изграждане на партньорства и внедряване на добри практики в сферата на човешките ресурси.
За повече информация. моля отворете прикачения файл.
Presentation_HRD_project_Eurointegra