Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

 

Срокът за подаване на офертите: 23. 01. 2018

Тръжна документация:

00_Public Notice

02_Draft_contract

02_Draft_contract

01_Requirements

02_Draft_contract

03_Technicheska_specifikacia

04_Declaraton Artl 53,para 2

04_Declaraton Artl 53,para 2

05_Offers

05_Offers_Prilojenie 3.

20180115_Reshenie_YPM

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit