Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион

„Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност e 656 665.01 евро. С радост Ви обявяваме стартирането на проект „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“, който се осъществава с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014 -2020 г. Целта…

Колективно обучение

„Колективно обучение“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност е 1 383 306,04 евро.   Естественото продължение на един от успешните проекти на Сдружение „Евроинтегра“, а именно “ЕКО Образование за здравословна околна среда“ е неговият наследник „Колективно обучение“. Проектът е отговор на изследванията, разработени от представителите…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“ по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG-146  и код на проекта: № 16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за подаване на офертите: 15. 03. 2018 г . 17:00 часа…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“ по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за подаване на офертите: 09. 03. 2018 г…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на публични мероприятия“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на публични мероприятия“ по проект „Колективно образование“ код на проекта: № 16.5.2.003

Срок за подаване на офертите: 26.01.2018, 17:30 часа

 

00_Public Notice

01_Requirements

02_Draft_contract

03_Technical Specification

04_Declaraton Artl 53,para 2

04_Declaration

05_Offers

05_Oferta_Prilojenie 3.4

Decision_open-procedure

Стартира проект за обучение на ученици от средните училища от осем дунавски области

Проект “Млад проектен ръководител в трансграничния регион” ROBG-146 с Код № 16.4.2.003 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България  Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща…

Обявление за тържна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Провеждане на проучване за разработване на база данни за уеб платформа“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.   Срокът за подаване на офертите: 23. 01. 2018 Тръжна…

Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия“, по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG 146  и код на проекта: №16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срокът за подаване на офертите: 12. 01. 2018 г . Тръжна документация: 00_Public_Notice 01_Technical Specification_YPM…