Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Сравнително проучване на конкретни практически аспекти на класовете за консултиране и ориентиране (часовете на класа) по проект  „Колективно образование“, e-MS CODE ROBG-188 и код на проекта 16.5.2.003; финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Срок за подаване на офертите: 10. 04. 2018 г . 17:30 часа

Тръжна документация:

00_Public_Notice

01_Technical Specification

02_Offers

03_Prilojenie 3.4_Offers

04_Requirements

05_ Declaraton Artl 53,para 2

06_Declaraton Artl 53,para 2

07_Draft_contract

Decision-CE-002_open-procedure

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit