25-има ученици от 9-ти до 12-ти клас от СУ „Христо Ботев“ Враца активно участваха в обучение на тема: „Управление на проекти“, по проект, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.
„Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“ е наименованието на проекта, които се изпълнява от Сдружение „Евроинтегра“ заедно с Асоциация за инициатива и подкрепа за югоизточна Румъния „Aisser Calarasi“ и Сдружение „Алтернатива за Дунав“. Общата стойност на прокта e 656 665.01 евро, като основната цел е насочена в подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора и изграждането им като капацитет в областта на управлението на проекти, доста актуална и амбициозна кауза за младите хора.
Високо квалифицирани специалисти, с богат опит в областта на проектния мениджмънт, сертифицирани от национални и европейски институции, в рамките на пет дни – от 23-ти до 27-ми януари в града под Околчица със своя богат опит в областта на проектния мениджмънт завладяха младежката аудитория, провокираха ги в интерес към процесите по управление на проекти като оцениха проявения буден дух и лоялно състезателно начало.
Възпитаниците на училище “Христо Ботев” демонстрираха отлични творчески умения в екипна среда и заслужено на финала бяха сертифицирани. Двамата от тях ще участват в представителния отбор на страната ни в следващата среща, която ще се проведе в Румъния.
Екипът – организатор, сдружение “Евроинтегра”, благодари на участниците за показаната висока отговорност на присъствия и проявената активност по време на обучението и отправя своите адмирации и към педагогическия екип и специално към директора Виктор Кръстев за предоставената възможност на макар и малка част и за сравнително кратко време от обучаващите се в училището младежи, да излязат от рамките на учебния час и да дообогатят придобитите знания и умения.

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

dsc03135 dsc02837dsc03004dsc03121dsc03168dsc03155dsc03151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit