Докато провеждахме обученията ни по „Управление на проекти“ на ученици в гр. Враца с пълна сила се проведоха и три дискусионни сесии, по време на които се представиха три от общо седем модула, разработени специално за час на класния ръководител, а именно „Обучение за отдих и свободно време“, „Обучение за реакция в извънредна ситуация“ и „Образование и култура“.

Събитията се проведоха на датите 24-27.01.2019 г. в гр. Силистра по проект „Колективно образование“, който е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020. Изразяваме специални благодарности на всички участници, между които беше и заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ г-жа Денка Михайлова. Присъствието на всеки един от Вас беше от съществено значение за постигането на целите на проекта! Защото имаме право да изискваме по-добро образование за децата си! Защото те са бъдещето ни! Защото ние държим те да бъдат щастливи, компетентни и успешни!

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

btr CE_Silsitra_2 btr CE_Silistra_1

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit