Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

Инициативата предостави уникалната възможност на 375 ученика на възраст между 16 -18 години от горните класове на средните училища да придобият професионални умения и междукултурни компетенции. Бяха организирани 15 обучения в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния. Обученията се проведоха в рамките на 5 дни, и бяха безплатни като се водеха от високо квалифицирани експерти по управление на проекти.

С изключителна гордост екипа на Сдружение „Евроинтегра“ сподели, че по време на обученията в гр. Велико Търново, г-жа Десислава Дончева, председател на УС на Сдружение „Евроинтегра“ избра млад проектен финансов ръководител и предостави възможност за летен стаж и впоследствие предложение за постоянна работа на умната и амбициозна Десислава Димитрова от Старопрестолна професионална гимназия по икономика, която заяви: “Смятам, че проекти като този са един добър шанс младите хора да усъвършенстват знанията и практическите си умения, както и да открият сферата, в която искат да се развиват в професионален план. В края на обучението организаторите от Сдружение „Евроинтегра” сбъднаха една моя мечта и ми позволиха да разгърна потенциала си. Те ми предложиха платен стаж и развитие в предприятието. Като стажант в сдружението успях да добия ценен опит в областта на счетоводството. Посетих институции като Министерски съвет, където също получих много съвети.”

В рамките на проекта, специално се създаде уебсайт предназначен за младежи, които търсят кариера и развитие в сферата на управление на проекти. Това е единствения интернет сайт, предназначен за летни стажове и работни места за лятото www.esummerjobs.eu, от който може да се възползва и всеки работодател с цел да търси ново попълнение в екипа си и да разчита на нова визия за неговия бизнес!

Проектът „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“ е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност e 656 665.01 евро.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз http://www.interregrobg.eu

IMG_20190703_n65570344_442593436319370_7078517376991363072_oIMG_20190703_115140-min

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit