Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги за обновяване на електронна обучителна платформа и услуги за създаване на интерактивни уроци, включително инсталирането им и въвеждане на учители в образователната технология“ по проект  „Колективно образование“, e-MS CODE ROBG-188 и код на проекта 16.5.2.003; финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Срок за подаване на офертите: 10.08.2018 г., 17:30 часа

Тръжна документация:

1. Reshenie

2. Publichna pokana_

3. Texnicheska specifikacia

4. Oferta

5. Iziskvania kam ofertite

6. Declaracia Chl.53. al.2

7. Declaracia Uslovia na Dogovor

8. Declaracia regl. EU2016 679

9. Proekt na Dogovor

Declaration_acceptance_188

Declaration_candidate_interactive_lessons_AA

Declaration_Personal data_188

Oferta_CE_188

 

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit