Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Осигуряване на обучители за обучение на тема „Управление на проекти“ по проект ” Млад проектен ръководител в трансграничния регион “, е-MS CODE ROBG-146  и код на проекта: № 16.4.2.003 програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Срок за подаване на офертите: 15. 03. 2018 г . 17:00 часа

Тръжна документация:

00_Public_Notice

01_Requirements

02_Draft_contract

03_Technical Specification

04_Declaraton Artl 53,para 2

05_Offers

Decision_open-procedure

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit