Началните дейности по проект “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” вече започнаха. Една от основните му цели е да подпомогне малките и средни предприятия в туристическия и селскостопанския сектор, намиращи се в трансграничния регион България – Гърция. На участниците ще бъде предоставено актуално ноу-хау, бизнес среда, услуги и умения за човешко развитие, които ще повлияят положително устойчивото развитие на бизнеса и достигането на заложените цели. По време на проекта участниците ще получат подкрепа за производството на био-вина от местни сортове. Важно направление ще бъде разработването на био-агро-винен туристически продукт и повишаване познанията на сомелиерите и представителите на ХОРЕКА сектора. Ще бъде създадена Академия по агротуризъм, за да улесни дългосрочно предприемачите от трансграничния регион с административна и професионална подкрепа.

Нека всеки предприемач, който има интерес да се включи в програмата да изпрати кратко описание на бизнеса си към екипа на проекта на и-мейл:

eurointegrasofia@gmail.com

evrocompas_media@abv.bg

Събитията, които организаторите от Сдружение „Евроинтегра“, Сдружение „Просперитет и развитие за България“ и гръцкият партньор Agrientrepreneurship планират да спомогнат навлизане на нови пазари, разширяване на производството и увеличаване на производствения капацитет. Диверсификацията на продуктите и услугите от своя страна ще засили конкурентоспособността на бизнесите. Участниците ще придобият ноу-хау, знания и нови практики в производството на вино и винения туризъм и по този начин ще бъде добавена допълнителна икономическа стойност.

В подкрепа на обученията и успешното развитие на предприемачите в трансграничния регион България – Гърция ще бъде създадено уникално за района смарт приложение и Дигиталната бизнес академия за агро-туризъм. Повече за интересните и изключително полезни дейности по проекта следете тук

Проектът “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” е на стойност 503,838.25 евро и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участнички в Interreg V-A Програма за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”.

Трансграничния регион между Гърция и България обхваща районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково

За повече информация във връзка с предстоящите събития и инициативи можете да се свържете с нас на:

eurointegrasofia@gmail.com

evrocompas_media@abv.bg

Сдружение „Евроинтегра“

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit