Започна проект „Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на малки и средни предприятия“ по инициатива на организации от България и Гърция.

Партньорите по проекта, Сдружение „Евроинтегра“, Сдружение „Просперитет и развитие за България“ и организация Agrientrepreneurship, са с богат опит в сферата. Реализираните два предишни проекта „Дунавски винарски дестинации” (ТГС Румъния-България 2007-2013) и VINESOS (INTERREG VA Гърция – България 20014-2020) са изключително добра основа за надграждане и използване на вече постигнатите резултати и успехи.

„Дунавски винарски дестинации“ постави начало за развитие на винения туризъм. Той осигури нови възможности за развитие на туристическата индустрия, винопроизводителите, лозарите, туроператорите, търговците на вина и ресторантьорите. По време на проекта бяха проведени 10 сомелиерски обучения, в които се включиха над 300 професионалисти в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Създадена беше интерактивна винена карта, триезичен мултимедиен туристически пътеводител. Два бизнес тура бяха проведени в България и Румъния с цел обмяна на опит, добри практики. Проведе се и  българо-румънски винен фестивал, който отвори румънския пазар за българските вина, както и румънските за българския.

От друга страна VINESOS беше насочен към опазване на лозята, особено тези в „Натура 2000“ и подобряване на консервационния статус на местните сортове лози. Чрез анализи и научна работа бяха създадени механизми за защита и опазване на видовете.

На тази стабилна основа стъпва и настоящият проект „Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП“. Освен достъп до специализирани обучения, част от дигиталната академия, винопроизводителите и лозарите ще получат млади насаждения напълно безвъзмездно. Планирано е създаване на 2 опитни полета за отглеждане и разпространение на разсад за лозарите. Ще бъдат проведени проучвания и анализи.

Един от значимите резултати от проекта е разработването и създаването на опитни полета за местни сортове лози и производство на млади насаждения. Бизнесите ще получат материал за разсаждане с цел повторно въвеждане на местното брандиране. Очаква се минимум 30 земеделски производители от България и Гърция да получат своите нови насаждения до края на изпълнението на проекта. Сортовете, които ще бъдат с особен акцент от българска страна са: местните сортове Мелник 55, Широка мелнишка лоза, Руен и Керацуда.

Можете да заявите своето участие на посочените долу мейли. За допълнителна информация, свързана Дигиталната бизнес академия за агро туризъм, иновативната апликация, насочена към туристи и бизнеси и други новини покрай проекта – следете официалната страница във Фейсбук  (тези думи да се свържат с линка към страницата: https://www.facebook.com/Eurointegra).

За контакти:

eurointegrasofia@gmail.com

evrocompas_media@abv.bg

Проектът “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” е на стойност 503,838.25 евро и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участнички в Interreg V-A Програма за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”.

Трансграничния регион между Гърция и България обхваща районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Проектът се реализира благодарение на няколко български и гръцки организации. Водещ бенефициент е Сдружение „Евроинтегра“, а партньори от гръцка страна са организация Agrientrepreneurship с богат опит в сферата. Сдружение „Просперитет и развитие за България“ е другият партньор на проекта от българска страна.

За повече информация във връзка с предстоящите събития и инициативи можете да се свържете с нас на:

eurointegrasofia@gmail.com

evrocompas_media@abv.bg

Сдружение „Евроинтегра“

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit