Наскоро ви разказахме за иновативния проект “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП”. Днес е време да навлезем в един от най-интересните му аспекти, а именно новите технологии, които ще бъдат използвани в подкрепа на бизнеса.

Би било чудесно локациите на агро бизнесите да бъдат дигитално достъпни, а посетителите лесно да намират предложения за маршрути за био агро и винен туризъм, нали? Именно такава е и функцията на иновативното приложение, което по достъпен интерактивен начин ще свързва потребителите и бизнесите от трансграничния регион. Планирано е развитие на поне 10 интересни маршрута за агро и винен туризъм. А още по-хубавото е, че чрез апликацията туристите ще могат да създават сами свои собствени маршрути. Това е един напълно иновативен подход за развитие на бизнес система, обслужваща предприемачи и потребители в региона. Приложението ще бъде достъпно напълно безплатно и ще може да се използва както през смарт устройства, така и от компютри. Потребителите ще имат възможност да използват вече създадените маршрути или да създадат свои.

Приложението ще осигури поддръжка на редица фирми от трансграничния регион България – Гърция, като част от базата данни и част от интерактивната карта. И минимум 9 предприятия ще получат нефинансова подкрепа. Всички желаещи да научат повече за програмата, предстоящите събития, обучения и да бъдат включени в приложението могат да се свържат с екипа ни на посочените по-долу мейли. Повече информация за предстоящите инициативи следете на профила на Водещия бенефициент и страницата на проекта.

http://www.greece-bulgaria.eu/

В процес на разработване е и Дигиталната бизнес академия за агро-туризъм. В нея ще бъдат включени 4 образователни модула и уроци. Някои от темите, които модулите ще покриват са свързани с диверсификация на продуктите и услугите на предприемачите и развитие на нова бизнес ниша, а именно – био агро винен туризъм. Обученията ще включват видео уроци, които от своя страна биха подпомогнали развитието на уменията на предприемачите и подобряването на условията за предприемачество в ХОРЕКА сектора. Чрез Агро и туристическа бизнес академия по време на изпълнението на проекта 9 предприятия ще бъдат подкрепени и ще получат специализирана бизнес подкрепа чрез достъп до дигиталните модули за обучение. Всички обучителни материали ще бъдат достъпни за ползване във виртуалната Агро-бизнес Академия.

Проектът “Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП” е на стойност 503,838.25 евро и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участнички в Interreg V-A Програма за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020”.

Трансграничния регион между Гърция и България обхваща районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.

Проектът се реализира благодарение на няколко български и гръцки организации. Водещ бенефициент е Сдружение „Евроинтегра“, а партньори от гръцка страна са организация Agrientrepreneurship с богат опит в сферата. Сдружение „Просперитет и развитие за България“ е другият партньор на проекта от българска страна.

За повече информация във връзка с предстоящите събития и инициативи можете да се свържете с нас на:

eurointegrasofia@gmail.com

evrocompas_media@abv.bg

Сдружение „Евроинтегра“

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit