Проектът ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, е-MS CODE ROBG 146 се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата ще предостави уникалната възможност на 375 ученици от горните класове на средните училища от България и Румъния да придобият професионални умения и между културни компетенции чрез общо 15 обучения, организирани в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването управлението на проекти, три организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира с пълна сила през 2018 г. Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

На 24.10.2018 г. стартираха обученията на ученици от 9-ти до 12-ти клас по „Управление на проекти“ в гр. Монтана с продължителност 5 дни. Първият ден от обученията в гр. Монтана премина изключително успешно и ползвотворно. Високо квалифицираните обучители поставиха на учениците основните познания и концепции по управление на проекти, като обучението им бе комбинирано от лекции и отборни игри, в които младежите да могат да развиват своето логическо мислене и креативност.

В останалите дни от обученията учениците имаха възможност за беседи с лекторите, запознаха се със съдържанието и изготвяне на проекта, планиране и договаряне, структура за управление на проекта, възможности и подходи при търсенето на източници на финансиране, управление на времето на риска и отчитане на проект.

След приключване на лекциите, учениците получиха сертификати за успешно преминали обучения по „Управление на проекти“, а двама от тях ще имат възможността да продължат квалификацията си в последващи международни обучения предвидени в дейностите по проекта.

По време изпълнението на проекта специално се създаде уебсайт предназначен за младежи, които търсят кариера и развитие в сферата на управление на проекти, който е единствения интернет сайт, предназначен за летни стажове и работни места за лятото www.esummerjobs.eu . Тук може да се регистрирате и да откриете Вашето призвание и умение как да управлявате и развивате успешно един проект!

Проектът ”Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, е-MS CODE ROBG 146 се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата ще предостави уникалната възможност на 375 ученици от горните класове на средните училища от България и Румъния да придобият професионални умения и между културни компетенции чрез общо 15 обучения, организирани в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването управлението на проекти, три организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира с пълна сила през 2018 г. Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

На 24.10.2018 г. стартираха обученията на ученици от 9-ти до 12-ти клас по „Управление на проекти“ в гр. Монтана с продължителност 5 дни. Първият ден от обученията в гр. Монтана премина изключително успешно и ползвотворно. Високо квалифицираните обучители поставиха на учениците основните познания и концепции по управление на проекти, като обучението им бе комбинирано от лекции и отборни игри, в които младежите да могат да развиват своето логическо мислене и креативност.

В останалите дни от обученията учениците имаха възможност за беседи с лекторите, запознаха се със съдържанието и изготвяне на проекта, планиране и договаряне, структура за управление на проекта, възможности и подходи при търсенето на източници на финансиране, управление на времето на риска и отчитане на проект.

След приключване на лекциите, учениците получиха сертификати за успешно преминали обучения по „Управление на проекти“, а двама от тях ще имат възможността да продължат квалификацията си в последващи международни обучения предвидени в дейностите по проекта.

По време изпълнението на проекта специално се създаде уебсайт предназначен за младежи, които търсят кариера и развитие в сферата на управление на проекти, който е единствения интернет сайт, предназначен за летни стажове и работни места за лятото www.esummerjobs.eu . Тук може да се регистрирате и да откриете Вашето призвание и умение как да управлявате и развивате успешно един проект!

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позицияна Европейския съюз.

http://www.interregrobg.eu

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit