Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира в края на лятото тази година.

Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

На 07.06. 2018 г. стартираха обученията на ученици от 9-ти до 12-ти клас по „Управление на проекти“ в гр. Велико Търново с продължителност 5 дни.

Първият ден от обученията в гр. Велико Търново премина изключително успешно и ползвотворно. Високо квалифицираните обучители поставиха на учениците основните познания и концепции по управление на проекти, като обучението им бе комбинирано от лекции и отборни игри, в които младежите да могат да развиват своето логическо мислене и креативност.

В останалите дни от обученията учениците имаха възможност за беседи с лекторите, запознаха се със съдържанието и изготвяне на проекта, планиране и договаряне, структура за управление на проекта, възможности и подходи при търсенето на източници на финансиране, управление на времето на риска и отчитане на проект.

След приключване на уроците, учениците получиха сертификати за успешно преминали обучения по „Управление на проекти“, а пет от тях ще имат възможността да продължат квалификацията си в последващи международни обучения предвидени в дейностите по проекта.

В рамките на проекта, специално се създаде уебсайт предназначен за младежи, които търсят кариера и развитие в сферата на управление на проекти, който е единствения интернет сайт, предназначен за летни стажове и работни места за лятото www.esummerjobs.eu . Тук може да се регистрирате и да откриете Вашето призвание и умение как да упрвалявате  и развивате успешно един проект!

По време на обученията в гр. Велико Търново, Сдружение „Евроинтегра” избра млад проектен финансов ръководител и предостави възможност за летен стаж на умната и прекрасна Десислава Димитрова.

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

 

Veliko Turnovo_1Turnovo2VT3_1VT2_1

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit