Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира в края на лятото тази година.

Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

На 07.06. 2018 г. стартираха обученията на ученици от 9-ти до 12-ти клас по „Управление на проекти“ в гр. Велико Търново и гр. Силистра, като всяко едно ще е с продължителност по 5 дни.

В гр. Велико Търново бяха събрани 25 ученика от най-добрите училища в града, а именно Старопрестолна професионална гимназия по икономика, Природо-математическа гимназия, Хуманитарна гимназия и Профилирана езикова гимназия, а в гр. Силистра се събраха 25 ученика от Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“.

Първият ден от обученията в гр. Велико Търново и в гр. Силистра премина изключително успешно и ползвотворно. Високо квалифицираните обучители поставиха на учениците основните познания и концепции по управление на проекти, като обучението им бе комбинирано от лекции и отборни игри, в които младежите да могат да развиват своето логическо мислене и креативност.

В останалите дни от обученията учениците ще имат възможност за беседи с лекторите, ще се запознаят със съдържанието и изготвяне на проекта, планиране и договаряне, структура за управление на проекта, възможности и подходи при търсенето на източници на финансиране, управление на времето на риска и отчитане на проект.

След приключване на уроците, учениците ще получат сертификати за успешно преминали обучения по „Управление на проекти“, а пет от тях ще имат възможността да продължат квалификацията си в последващи международни обучения предвидени в дейностите по проекта.

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

 

rpt3_IMG_20180607_0931040-min4_DSC01535-min5_DSC01560-min6_DSC01566-min

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit