„Обмен на опит и добри практики във винопроизводството – принос за по-добро трансгранично икономическо развитие“, е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 99 945.73 евро.

Основната идея на проекта беше да изгради високо кономическо развитие в българо-македонския трансграничен регион чрез повишаване качеството и популяризиране на трансграничната винена продукция както на национално, така и на европейско ниво. Екипът на проекта имаше задачата да обхване голям брой винопроизводители от България и Македония и в рамките на програмата създаде първото по рода си „Сдружение на енолозите на Република Македония”. Същото и до този момент е в помощ на всички Македонски винари и винолюбители. Другата основна задача и цел на проекта беще да организира и проведе 2 /две/ специализирани обучения в двете държави, които допринесоха за по-добрия обмен на информация между макендонските и български енолози, като същевременно всички те се  запознаха с европейските наредби за винопроизводство. По проекта беше изработен Наръчник „Новости в света на енологията“, на български и македонски език, който включва най-добрите европейски практики в лозарството и винопрозиводството. Създадена беше уникална по рода си винена карта, която предоставя информация свързана с винопрозиводители в региона, всички лозя, както и произхода на различните сортове лозя.

За повече информация: http://www.cbcwine.eu/