„Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност e 656 665.01 евро.

С радост Ви обявяваме стартирането на проект „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“, който се осъществава с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014 -2020 г.

Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти.

Инициативата ще предостави уникалната възможност на 375 ученика от горните класове на средните училища от България и Румъния да придобият професионални умения и междукултурни компетенции чрез общо 15 обучения, организирани в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния.

Насърчаването на ефективността на образованието и обучението е от решаващо значение в контекста на предизвикателствата, породени от глобализацията, демографските проемни и бързото технологично развитие. Младите ученици са следващото поколение на служителите и наш дълг е да ги подготвим, за да ги изправим пред реалността и изискванията на пазара на труда.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit