На 22 – 25 януари 2020 г. проектът „Колективно обучение“ достигна до BETT 2020, първото индустриално изложение за годината в пейзажа на образователните технологии.

Най-голямата световна търговска борса за иновации и технологии в образованието, която се проведе в ExCel Center в Лондон, събра над 800 водещи компании, 103 нови стартиращи компании EdTech и над 34 000 участници (представени бяха над 145 страни) от глобална образователна общност.
Всички те се събраха, за да отпразнуват, да намерят вдъхновение и да обсъдят бъдещето на образованието, както и ролята на технологиите и иновациите, които дават възможност на всички преподаватели и обучаващи се да процъфтяват

По този повод най-новите иновации в образованието, разработени в рамките на проект „Колективно обучение“, бяха представени на панаира за насърчаване на платформата за електронно обучение, която дава възможност на учителите и обучаемите да развиват и оптимизират учебните процеси.

Презентацията за това как технологиите могат да помогнат на училищата от България и Румъния да се възползват максимално от наблюдението на уроци беше широко рекламирана пред аудиторията на изложението. Посетителите имаха възможността да се запознаят с „Колективното обучение“, резултатите от проекта и по-специално с платформата за електронно обучение, разработена чрез електронни медии и информационни и комуникационни технологии в образованието.

Проектът „Колективно обучение“ е разработен от румънско-български консорциум, сформиран от Асоциация Евроинтегра от София (като водещ партньор), Национален колеж „Барбу Стирбей“, Икономически колеж и Педагогическа гимназия „Стефан Банулеску“ от Кълъраш – Румъния и Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“ от Силистра.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма INTERREG V-A Румъния – България, Приоритетна ос 5 „Ефективен регион“. Той има период от две години на изпълнение, който трябва да приключи през май 2020 г.

Проектът е отговор на изследването, разработено от представителите на бенефициентите в областта на образованието на учениците за цял живот. Необходимостта от модел на CBC по отношение на часовете по консултиране и ориентиране в гимназията представлява основната цел на проекта.

Целта на проекта е да се засили сътрудничеството на съответните институции и организации, като образователната система стане по-ефективна чрез включването им в образователната програма. Бюджетът на проекта (1,371,878.38 EUR) беше инвестиран в предоставянето на качествени услуги и в отварянето на нова иновативна перспектива в образованието, по-осъществима с ползотворни резултати.

Днес румънските и българските гимназии, участващи в проекта, имат високоефективна образователна инфраструктура, чрез която предоставят на учениците най-добрите средства за интерактивно обучение, като алтернатива на информационната дидактика.

Концепцията за електронно обучение е една от най-ефективните и перспективна съвременна образователна технология. Никаква технология, никаква теория, никакъв подход не може да премахне или замести връзката учител-ученик. Въпреки това всички те са изключително удобни и ефективни инструменти, достъпни както за учителя, така и за ученика.

Promoting CE project at BETT 2020 Promoting CE project at BETT 2020_1 Promoting CE project at BETT 2020_2

 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit