Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на публични мероприятия“ по проект „Колективно образование“ код на проекта: № 16.5.2.003

Срок за подаване на офертите: 26.01.2018, 17:30 часа

 

00_Public Notice

01_Requirements

02_Draft_contract

03_Technical Specification

04_Declaraton Artl 53,para 2

04_Declaration

05_Offers

05_Oferta_Prilojenie 3.4

Decision_open-procedure

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit