На 18.06.2018 г. от 10:30 ч. в гр. Силистра в „Виена“, „Конферентна зала“ се проведе начална пресконференция на проект „Колективно обучение“,номер на проекта 16.5.2.003, Код в системата ROBG–188.

Пресконференцията се откри от г-жа Десислава Дамянова-Дончева, Председател на Управителния съвет наводещия партньор по проекта Сдружение „Евроинтегра“. Участие взеха и партньорите по проектаг-жа Анелия Невска-Петкова, Директор на Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“, България, г-жа Еуфросима Амза, Директор наНационален колеж “Барбу Стирбей”, Румъния, Даниел Кържила, Директор наИкономически колеж, Румъния  и Василика Пуран, Директор наТехнически колеж “Щефан Банулешку”, Румъния.

На събитиетопартньорите по проекта представиха пред публиката целта на проекта и организациите, които представляват. Участие взеха учители, ученици и представители на образователни институции от българска и румънска страна.

Естественото продължение на един от успешните проекти на Сдружение „Евроинтегра“, а именно “ЕКО Образование за здравословна околна среда“ е неговият наследник „Колективно“ обучение“.

Проектът е отговор на изследванията, разработени от представителите на бенефициентите в областта на образованието на учениците през целия им живот. Въвеждането на иновативен модел на трансгранично сътрудничество по отношение на часовете на класния ръководител в гимназиалното образование е основна цел на проекта.

Усилията ще бъдат насочени към повишаване на сътрудничеството между съответните институции/организации/ и ключовите участници, което ще направи образователната система по-ефективна.

Настоящият проект има за цел да създаде интерактивни образователни модули за преподаване и обучение на  деца от 9 до 12 клас по въпросите, свързани със: здраве, сексуално образование, информация и обсъждане на въпроси за   наркотици, алкохол и тютюнопушене, обучение по пътна безопасност, образование за отдих, обучение за действие в извънредни ситуации и разбира се образование и култура. Всека една от тези теми ще бъде разработена, като отделен дигитален модул в платформата, която ще се използва по проекта. В часът на класния ръководител ще разискват етични и образователни дебати. Проектът предлага нови, актуални за съвременното общество теми, съобразени с изискванията на учениците и преподавателите. Интерактивното преподаване и интегрирането на Информационните и комуникационни технологии ще направи  учебният процес по-интересен и по-лесно усвоим.

Ще бъдат създадени и оборудвани високо технологични кабинети в едно училище в Силистра, България и в три училища в Кълъраш, Румъния.  Това ще улесни сътрудничеството между партньорите, учителите и учениците. Ще бъде създадена партньорска мрежа, свързана с предлагане на съвременно образование по актуални обществени теми.

Ще бъде надградена разработената платформа за обучение от Сдружение „Евроинтегра“ http://ecoeducation.eu ,която предоставя на всички участници интерактивни уроци, разработени по проекта.

Общата стойност на проект „Колективно обучение“ е 1 166 096,60 евро. Проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

dsc02366-2-s dsc02369-2-s

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit