Започнахме подготовката за организиране на ново обучение за управление на проекти!
Младежите, които ще се възползват от обучението, предложено безплатно по проект „Млад проектен ръководител в трансграничния регион“, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020  са ученици от гр. Монтана!
Обучението ще бъде проведено от специалисти с богат опит в областта на проектния мениджмънт, сертифицирани от национални и европейски институции, които ще използват стандартите на Института за управление на проекти.

Обучението ще продължи 5 дни и ще се проведе в хотел “ Огоста “ (ул. Пейо Яворов 1, гр. Монтана).

Внимание! Броят на местата за участие е ограничен до 25 ученика.
За регистрация и повече информация, посетете уебсайта на  www.esummerjobs.eu .

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit