Сдружението предоставя следните услуги:

  1. Проучване на възможности за финансиране по различни програми  на Европейския съюз и други донорски организации в съответствие с нуждите на клиента;
  2. Подготовка на проектни предложения по програми   на Европейския съюз и други донорски организации;
  3. Управление на проекти по сключени договори за финансрани от фондовете на Европейския съюз и други донорски организации;
  4. Провеждане на индивидуални обучения по подготовка и управление на проекти;
  5. Абонаментно обслужване на клиенти – бенефициенти по по различни финансиращи програми   на Европейския съюз и други донорски организации;
  6. Предоставяне на консултация на място, по телефон и по мейл;
  7. Управление на финансови корекции.