• Държавни и местни органи, сътрудничество с неправителствения сектор, развитие на публично-частни партньорства.
  • Винаги сме в подкрепа на усъвършенстване на административния капацитет.
  • Насърчаваме социалния диалог между органите и уязвимите групи.
  • За повече информация, моля погледнете:

http://www.efoodsafety.eu/

http://www.cbcfdf.eu/

http://www.cbcwine.eu/