„Повече търговски взаимоотношения – по-добро икономическо развитие в Трансграничния регион”, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция 2007-2013. Общата му стойност е 124 594.93 евро.

В основата на проекта бeше заложено да се създадат нови и да се заздравят вече съществуващи търговски взаимоотношения между производители и търговци на храни и вино от България и Турция. Организирахме и проведохме два „Фестивала на Храни и Вино” в гр. Хасково и гр. Одрин в края на 2013 г. На тези събитията над 20 представители от хранителния бранш от област Хасково имаха възможността да представят своята продукция, както и да обменят опит и добри практики с представителите на местната промишленост. Комуникацията между тях беше ключова и от изключителна важност, която създаде много нови бизнес партньорства и бяха планирани бъдещи съвместни инициативи. Имайки предвид, че Турция е страна-кандидат за членство в Европейския Съюз, проведохме специализирани обучения по отношение на безопасността на храните, в които взеха участие над 40 производители на храни и вино от гр. Кешан и гр. Одрин. Създадохме Бизнес Център в гр. Одрин, който разполагаше с двама експерти (един от българска и един от турска страна), които предоставиха над 500 консултации относно административните изисквания и процедури по въпроси, свързани с внос-износ между България и Турция.

За повече информация: http://www.cbcfdf.eu/