„Модно шоу на 19-ти век“, проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Общата му стойност е 249 940.75 евро.

Този проект ни даде възможност да популяризираме културното наследство в трансграничния регион като създадем един приятелски мост между младите хора в България и Румъния. Той напомни за богатството, което предлага родната им култура и фолклор. Основните дейности бяха свързани с организирането и провеждането на два фестивала в гр. Главиница и гр. Кълъраш. Децата от двете държави се включиха в главните събития: Трансгранична фото изложба – “Красотата на мястото, където живея”; Трансграничен футболен турнир, който беше сред най -вълнуващите части на фестивала;  “Модно шоу на 19-ти век”, насочено към представянето на типични фолклорни носии от края на 19-ти век, обичаи и традиции, свързани с живота на региона през 19- ти век. Двете събития бяха кулминационната точка за младите хора, които имаха възможност да покажат своята креативност, идеи и знания на техните предшественици.

За повече информация: http://www.cbc19century.eu/