„Колективно обучение“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност е 1 383 306,04 евро.

 

Естественото продължение на един от успешните проекти на Сдружение „Евроинтегра“, а именно “ЕКО Образование за здравословна околна среда“ е неговият наследник „Колективно обучение“.

Проектът е отговор на изследванията, разработени от представителите на бенефициентите в областта на образованието на учениците през целия им живот. Въвеждането на иновативен модел на трансгранично сътрудничество по отношение на часовете на класния ръководител в гимназиалното образование е основна цел на проекта.

Усилията ще бъдат насочени към повишаване на сътрудничеството между съответните институции/организации/ и ключовите участници, което ще направи образователната система по-ефективна.

Настоящият проект има за цел да създаде интерактивни образователни модули за преподаване и обучение на  деца от 9 до 12 клас по въпросите, свързани със: здраве, сексуално образование, информация и обсъждане на въпроси за   наркотици, алкохол и тютюнопушене, обучение по пътна безопасност, образование за отдих, обучение за действие в извънредни ситуации и разбира се образование и култура. Всека една от тези теми ще бъде разработена, като отделен дигитален модул в платформата, която ще се използва по проекта. В часът на класния ръководител ще разискват етични и образователни дебати. Проектът предлага нови, актуални за съвременното общество теми, съобразени с изискванията на учениците и преподавателите. Интерактивното преподаване и интегрирането на Информационните и комуникационни технологии ще направи  учебният процес по-интересен и по-лесно усвоим.

Ще бъдат създадени и оборудвани високо технологични кабинети в едно училище в Силистра, България и в три училища в Кълъраш, Румъния.  Това ще улесни сътрудничеството между партньорите, учителите и учениците. Ще бъде създадена партньорска мрежа, свързана с предлагане на съвременно образование по актуални обществени теми.

Ще се бъде надградена разработената платформа за обучение от Сдружение „Евроинтегра“ http://ecoeducation.eu/en ,която предостави на всички участници интерактивни уроци, разработени по проекта.