„ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 458 808.80 евро.

Проектът следва световните тенденции в областта на образованието, които изискват модернизиране на методите на преподаване в училищата в трансграничния регион Румъния – България. Посредством въвеждане на информационно-комуникационни технологии в 4 училища в трансграничния регион, Сдружение Евроинтегра даде тласък за по-ефективно обучение на българските и румънските ученици от партниращите училища по проекта. Беше извършена инвестиция на ИКТ в образованието и се демонстрира един добър модел на трансгранично партньорство и сътрудничество за постигането на европейски стандарт. Заедно с партньори от румънска страна, бяха оборудвани общо 10 кабинета в двете държави и се създаде електронна платформа, наречена СУОБЪЛ, за улеснение на учениците в учебния процес. По този начин образователната система в региона придоби едно много високо ниво на конкурентоспособност на международно равнище.

За повече информация: http://ictdaskalo.eu/index.php/bg/