Дунавски винарски дестинации, проектът е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 883 722.18 евро.

Проектът постави начало за развитие на винен туризъм. Той осигури нови възможности за развитие на туристическата индустрия, винопроизводителите, лозарите, туроператорите, търговците на вина и ресторантьорите. Проектът „Дунавски винарски дестинации“ успя да създаде нов имидж и съвместна туристическа политика, които да доведат до значително развитие на трансграничния регион.

Проектът проведе 10 /десет/ сомелиерски обучения, на които взеха участие над 300 професионалисти в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Създадена беше интерактивна винена карта, в която ще откриете маршрути за посещение на винарни, забележителностите на регионите, хотели, и други, които лично сме посетили. Изградихме триезичен мултимедиен туристически пътеводител за традиционни и потенциални любители на винения туризъм. Проведохме два бизнес тура в двете държави, с цел обмяна на опит, добри практики и промотиране на вече създаденото от нас. Организирахме българо-румънски винен фестивал, който отвори румънския пазар за българските вина, както и румънските за българския.

За повече информация: http://www.danubewinery.com/index.php/bg/