Агро-туризъм бизнес академия

Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион

Колективно обучение

ЕКО образование за здравословна околна среда

Модно шоу на 19-ти век

Обмен на опит и добри практики във винопроизводството

Повече търговски взаимоотношения – по-добро икономическо развитие в Трансграничния регион

Дунавски винарски дестинации

ИКТ – движеща сила за промяна в образованието

По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие