• Подпомагаме земеделски производители при разработване и управление на проекти.
  • За сектор лозарство и винарство подготовяме документи за кандидастване, управляваме изпълнението и отчитане на проектите.
  • Създадохме винен туристически продукт със съответните винени маршрути.
  • Развиваме и подкрепяме хранително-вкусовата промишленост, като подпомагаме обмяната на опит и добри практики.
  • За повече информация, моля погледнете:

http://danubewinery.com/index.php/bg/

http://www.efoodsafety.eu/

http://www.cbcfdf.eu/

http://www.cbcwine.eu/